Navn på prosjektet

Bjørkelangen skole

Oppdragsgiver

Aurskog-Høland kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Bjørkelangen skole

Aurskog Høland kommune bygger ny barne- og ungdomsskole, 1. til 10. trinn. Den inneholder lokaler for SFO, kulturskole, blackbox og flerbrukshall. Skolen er oppført i massiv tre, med totalt areal på 12.560 m2. Arkitekt fra HRTB AS. Rådgivere fra Rambøll. Totalentreprenør HENT. Oppstart byggeplass sommeren 2016. Ferdigstillelse sommeren 2018.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjekt- og byggeledelse, ITB

Periode

2016 - 2018

Størrelse

12 560 m2

Prosjektkostnad

303 mill. kr