Bjørkelangen skole

Aurskog Høland kommune bygger ny barne- og ungdomsskole, 1. til 10. trinn. Den inneholder lokaler for SFO, kulturskole, blackbox og flerbrukshall. Skolen er oppført i massiv tre, med totalt areal på 12.560 m2. Arkitekt fra HRTB AS. Rådgivere fra Rambøll. Totalentreprenør HENT. Oppstart byggeplass sommeren 2016. Ferdigstillelse sommeren 2018.

Navn på prosjektet

Bjørkelangen skole

Oppdragsgiver

Aurskog-Høland kommune

Når

2016 - 2018

Størrelse

12 560 m2

Prosjektkostnad

303 mill. kr

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

Prosjekt- og byggeledelse, ITB