Navn på prosjektet

Bergen rådhus

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Entrepriseform

Samspillentreprise

Bergen rådhus

Bergen rådhus er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og står på Docomomos liste over verneverdige bygg. Bygget ble ferdigstilt i 1974 og er oppført i naturbetong. Etter at det ble avdekket omfattende armeringskorrosjon og manglende armering ble bygget stengt i 2018 og en omfattende utvendig rehabilitering ble iverksatt. Innvendig ble alt revet. Prosjektet er gjennomført som en samspillentreprise i 2 faser med en målsum og insitament.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektadministrasjon, ITB-koordinator, kalkyle og usikkerhetsanalyse, teknisk byggeledelse, byggeledelse, SHA- koordinering, rådgivning sikkerhet

Periode

2019-2021

Størrelse

11 500 m2

Prosjektkostnad

700 mNOK