Bårliskogen bofellesskap

Navn på prosjektet

Bårliskogen bofellesskap

Oppdragsgiver

Lørenskog kommune

Når

2014-2015

Størrelse

7 leiligheter 816 kvm

Prosjektkostnad

40 mill kr