Bankbygg, Fagernes

Prosjekt er i forprosjektfasen.  Inneholder nye lokaler for bank, eiendomsmegler og regnskapskontor.  Prosjektet skal utføres som totalentreprise, men HR Prosjekt AS skal ha ansvar for arkitekturprosjektering gjennom hele prosessen.

Prosjektet er komplekst pga store krav mht tilpasning til eksisterende bevaringsverdig bygning. Det skal rives en boligeiendom ifbm. Utbyggingen.

Navn på prosjektet

Bankbygg, Fagernes

Oppdragsgiver

Sparebank 1

Størrelse

600 m2

Prosjektkostnad

18 mill.kr.

HRPs rolle

Arkitekt