Navn på prosjektet

Bærum Sykehus – nye sengeposter

Oppdragsgiver

Vestre Viken HF

Bærum Sykehus – nye sengeposter

HRP er engasjert av Vestre Viken helseforetak (VVHF) som prosjektleder for å Prosjekt BRK BS B11 nye Sengeposter 6.-8.etasje på Bærum sykehus.

Bærum sykehus skal, som del av BRK-prosjektet i VVHF, prosjektere ombygging av tre etasjer til nye sengeposter, hovedsakelig tilrettelagt med enkeltrom. I forbindelse med dette vil også et vedlikeholdsprogram med lukking av TG3-feil og mangler gjøres.

Prosjektet består av Forprosjekt med overgang til detaljprosjektering og etterfølgende ombygging.

Prosjektinformasjon

Prosjektfase

Forprosjekt

Tjenester

Prosjektledelse

Periode

01/2020-12/2024

Størrelse

Ca 7 600 m2

Prosjektkostnad

316 mill. NOK