Navn på prosjektet

Aurskog-Høland helsehus

Oppdragsgiver

Aurskog-Høland kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Aurskog-Høland helsehus

Omsorgsboliger, helsestasjon, legevakt, psykisk helse, fysio- og ergoterapeuter, og hjemmetjeneste. Totalt areal på ca 5.200 m2. Arkitekter fra Spinn arkitekter og Architectopia AS. Rådgivere fra Rambøll. Totalentreprise utført av Ø.M. Fjeld AS. Oppstart byggeplass sommeren 2016. Ferdigstillelse i løpet av 2018.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjekt- og byggeledelse, ITB

Periode

2016 - 2018

Størrelse

5 200 m2

Prosjektkostnad

186 mill. kr