Navn på prosjektet

Åsen omsorgssenter

Oppdragsgiver

Levanger kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Åsen omsorgssenter

Omsorgsboligene i Åsen er en del av Levanger kommunes satsing på et økt antall tilrettelagte boliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og omsorg. Prosjektet inneholder 36 nye boenheter hvor 30 er omsorgsleiligheter fordelt på 6 kollektiv og 6 er selvstendige omsorgsboliger. Hver boenhet i bokollektivet har en størrelse på 30-40 m2 og de selvstendige enhetene har et bruksareal på 65m2. I tillegg er det også planlagt en «storstue» for felles bruk. Bygningen har et brutto areal på 4610m2.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggherreombud SHA koordinator (KU)

Periode

2015 - 2017

Størrelse

4 610 m2