Navn på prosjektet

Alta videregående skole

Oppdragsgiver

Finnmark fylkeskommune

Alta videregående skole

Assisterende prosjektledelse med brukerkoordinering og byggherreombud for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Ansvar for utarbeidelse av mulighetsstudie for neste byggetrinn

Prosjektinformasjon

Tjenester

Assisterende prosjektledelse, brukerkoordinering, byggherreombud, tilstandsvurderinger, miljøsaneringsanalyser.

Periode

2016-2018

Størrelse

10200m2 nybygg og 3250m2 rehabilitering. Ca. 4500m2 nybygg i mulighetsstudie

Prosjektkostnad

439 mNOK