Alta Nærsykehus

Navn på prosjektet

Alta Nærsykehus

Oppdragsgiver

Finnmarkssykehuset HF

Når

2017-2019

Størrelse

4500m2 nybygg og 750m2 rehabilitering.

Prosjektkostnad

P85 - 465 mNOK

HRPs rolle

Byggherreombud med hovedansvar for brukerkoordinering