Navn på prosjektet

Alta Nærsykehus

Oppdragsgiver

Finnmarkssykehuset HF

Alta Nærsykehus

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggherreombud med hovedansvar for brukerkoordinering

Periode

2017-2019

Størrelse

4500m2 nybygg og 750m2 rehabilitering.

Prosjektkostnad

P85 - 465 mNOK