Prosjekter

Alta nærsykehus

Alta nærsykehus

Byggherreombud med utvidet ansvar for brukerkoordinering for nybygg og ombygging/oppussing av eksisterende bygg. Kontraktsbistand.

Navn på prosjektet

Alta nærsykehus

Oppdragsgiver

Finnmarkssykehuset HF

Når

2017-2019

Størrelse

4500m2 nybygg og 750m2 rehabilitering.

Prosjektkostnad

P85 - 465 mNOK

HRPs rolle

Byggherreombud med hovedansvar for brukerkoordinering