METROBUSS HOLDEPLASSER

Navn på prosjektet

Metrobusser holdeplasser

Oppdragsgiver

Trondheim kommune - kommunalteknikk

Når

2018-aug.2019

Prosjektkostnad

300 mill kr

HRPs rolle

SHA – Koordinator utførende