Navn på prosjektet

Metrobusser holdeplasser

Oppdragsgiver

Trondheim kommune - kommunalteknikk

Metrobusser holdeplasser

Prosjektinformasjon

Tjenester

SHA – Koordinator utførende

Periode

2018-aug.2019

Prosjektkostnad

300 mill kr