Strategisk rådgiving

Strategisk rådgivning, utredning og analyse (spesielt i tidligfase) dekker behovet for utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag i prosjekter, og oppfølging av disse innenfor offentlig og privat sektor.

Fagområdet strategisk rådgivning og analyse har om lag 20 medarbeidere med tverrfaglig kompetanse innen økonomi, marked, teknologi, arkitektur, jus og politikk/samfunn. Blant de tjenester vi tilbyr omfattes:

 • Bistand i offentlige investeringsprosjekter
 • Bistand i planprosesser og reguleringssaker
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Evalueringer
 • By-, tettsteds- og eiendomsutvikling
 • Usikkerhetsanalyser
 • Finansieringsanalyser/OPS
 • Prosjekt- og prosessledelse

De riktige løsningene som gir det riktige prosjektet

Tydelige behov, krav og målsetninger er en forutsetning for at et prosjekt skal gi ønsket forretningsmessig effekt
– å forstå kundens behov, virksomhet og mål er essensielt.

Flere viktige spørsmål må besvares, som for eksempel:

 • Hva er kundens strategiske mål og forretningsstrategi?
 • Hvilken verdi må prosjektet skape for å ha ønsket effekt for kundens kjernevirksomhet, både nå og i fremtiden?
 • Hva er prosjektets suksesskriterier
 • Hva er den forventede effekt av investeringen?

Det riktige prosjektet med de riktige løsningene skal gi økt konkurransekraft og legge grunnlag for økt omsetning, bedret resultat, redusert risiko og livsløpskostnader. Sammen med kunden definerer vi hva prosjektet skal måles mot for å kunne oppfattes som suksessfullt. Prosjektet utvikles med disse kriteriene som styrende for prosess. Eierstyring basert på kundens behov, virksomhet og mål er prosjektets viktigste suksessfaktor!

Vi utvikler og ivaretar prosjektets forretningsmessige mål, og følger prosjektet fra start til slutt

Ethvert prosjekt krever at vi tenker nytt

Prosjekt av typen «one size fits all» gir ikke nødvendigvis de forventede konkurransefortrinn. De riktige løsningene må utledes fra fremtidige behov kombinert med innovativ og kreativ problemløsning og design.  Med dette som basis vil våre strategiske rådgivere utarbeide det beste beslutningsgrunnlaget som ivaretar prosjektets strategiske og forretningsmessige krav.

Prosjektet igangsettes med de krav, rammer og målformuleringer som finnes i  beslutningsgrunnlaget.  Dette dokumentet vil være styrende for den etterfølgende prosessen, for kontraktstruktur, rapportering, design og tekniske løsninger.

Dette innebærer en rekke viktige oppgaver for prosjektets strategiske rådgivere, som:

 • Balansere rollene eier, bruker og utførende/leverandør
 • Sikre at de riktige løsningene blir valgt til rett tid
 • Være framsynt, og gjøre de endringer som trengs for å sikre den konkurransekraften eieren ønsker
 • Skal ikke nøle med å terminere prosjekter som ikke ivaretar eiers forretningsstrategi og mål
 • Skal ikke nøle med å stoppe løsninger og leveranser som ikke er i tråd med eiers forretningsmessige mål
 • Løse og fordele oppgaver på eiers vegne i tråd med beslutningsgrunnlaget – som ivaretar eiers budsjett og krav til effekt.

Den strategiske prosjektledelsen følger opp at det riktige prosjektet blir utført riktig i hele prosjektets levetid

Sluttproduktet skal gi eier minimum forventet avkastning/effekt av det investerte beløpet. Sluttproduktet kan være et konkret bygg som leveres, men HR Prosjekt AS skal også bidra til at nytte/kost skal være optimalt og gi god avkasting av investeringen. Det betyr at vi tilbyr de løsningene som gir god butikk for kunden. God butikk for kunden er avhengig av riktig løsning til riktig pris, betydning for kundens kunde, sunn forretningsvirksomhet og trygg fremtid for virksomheten.

Vi tilbyr dyktige strategiske rådgivere, som bistår prosjekteier med dette viktige arbeidet. Vi har kompetansen – og går tidlig inn i prosjektet før en eneste strek er tegnet.

Vår bistand og eierstyring gjør vår kunde god gjennom å øke sannsynligheten for et ønsket utfall av prosjektet

Vil du vite mer om strategisk rådgivning?

Kontakt Kjell Ove Kalhagen for en uformell prat!

Kjell Ove Kalhagen
Leder – strategisk rådgivning, utredning og analyse
Mobil: +47 46 98 40 32
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vårt selskap er også totalleverandør av prosjektadministrative tjenester. Les mer her om hvordan vi kan hjelpe deg.