Aktuelt

Økt fart med Concurrent Design

Et pilotprosjekt ved hjelp av Concurrent Design (CCD) metode viste at det ga økt fart i planarbeidet for Statens Vegvesen.

Statens Vegvesen skulle utarbeide forespørselsdokumenter for anskaffelse av målekjøretøy for overflatemåling av veg, og engasjerte HRP for å planlegge og gjennomføre et Pilotprosjekt med hjelp av Concurrent Design metode.

Prosjektet omfattet også å utarbeide nødvendige merkantile og tekniske dokumenter frem til utlysning i Doffin. Anskaffelsen skulle til slutt ende opp med en rammeavtale for målekjøretøy med et omfang på ca. 1-3 avrop årlig.

Det ble en forbedring på prosjektvarighet og kvalitet. For eksempel utarbeidelse av fakta rapporten hvor alle avdelingen rundt i Norge var med, tok tidligere over et år å utarbeide. Pilotprosjektet gjennomført dette i løpet av 4 uker.

Avdelingsdirektør for drift, vedlikehold og vegteknologi i Vegdirektoratet, Trond Michael Andersen, sier han har som mål å anvende metoden i flere prosjekter i 2018.

- Potensialet er stort om man evner å forberede seg godt og når teknologi og arbeidsprosesser spiller på lag, sier Andersen.

 

Concurrent Design er en metodikk for gjennomføring av prosjekter. Metoden er basert på gjennomføring av godt planlagte arbeidssesjoner og strukturert, tverrfaglig teamarbeid.

I tillegg til selve anskaffelsesdokumentene, ble etter hvert utarbeidelse av faktarapport om dagens bruk av målebiler inkludert i prosjektet. Innholdet i arbeidssesjonene ble derfor endret underveis i piloten, og faktarapport ble lagt til.

HRPs konklusjon er at CCD- metode vil egne seg godt til mange av de prosjekter og oppgaver som gjøres i Statens Vegvesen nå og i fremtiden. Det var en for bedring på prosjekt varighet fra 8 mnd. til 2 mnd.

Vi mener derfor at metoden vil kunne gi en vesentlig raskere gjennomføringstid, til bedre kvalitet, lavere kostnad samt at de tverrfaglige grensesnittene vil bli bedre ivaretatt.

Se våre kontorer