Aktuelt

På Furumoen flyttes matjord for å gi plass til matproduksjon.

Flytter matjord i Orkdal

Norsk kylling skal bygge ny fabrikk på matjord i Orkdal. Men matjorda bygges ikke ned. Den flyttes!

 I vinter har byggeleder Ole Wik fra HRP fulgt tett opp når gravemaskiner har hugget løs på stivfrosset jord. Store blokker med frossen jord er blitt løftet opp i lastebiler, og fraktet til opparbeidet skogsområdet. Der skal det igjen spire og gro på den frosne jorda.

- Det er 50 mål med matjord, eller omtrent 17 000 kubikkmeter som skal flyttes. Og vi flytter jorda når den er frossen, slik at vi får med oss alt av luft og fukt og mikroorganismer når den flyttes til et nydyrkingsområde.

 Jorda flyttes til Vormstad, der er mottaket er grundig forberedt. Skog, røtter og stein er fjernet. Under hele arbeidet må en jobbe nøye med massene, slik at jordmassene blir pakket for tett, forteller Ole Wik.

 Flyttearbeidet er Norges største prosjekt av slitt slag. Opparbeidelse av tom koster omtrent 24 millioner kroner inkl. frakt av jord.

 

Når flyttejobben er ferdig begynner arbeidet med å opparbeide industriområdet som hvor Rema-eide Norsk kylling skal bygge sin nye fabrikk.

Det skal legges 20 000 kvadratmeter med isolasjon, og det skal kjøres inn 100 000 kubikkmeter med sprengt stein før det er klart for bygging.

 

Administrerende direktør i Norsk kylling sier til Nationen at de gjerne skule unngått å bygge på dyrket mark. Han håper at jordflyttingsprosjektet kan være med på å sette en standard og få ned prisen på slik flytting.

 - Vi tror og håper vi kan være med å gjøre noe som kan gjenbrukes av alle som jobber med flytting av dyrket mark. Vår intensjon er å dele de erfaringene vi gjør oss, sier Storbakken til avisen.

 

 

Bilde under:

Hit til det tidligere skogsområdet på Vormstad blir matjorden fra Furumoen flyttet.

 

L

Se våre kontorer