Aktuelt

BYGGER BEDRE: Direktør for HRP, Region Vest, Morten Krokeide Ottesen har fått rammeavtale når Bybanen skal bygge et enda bedre tilbud i Bergen.

HRP på banen i Bergen

HR Prosjekt er tildelt en ny rammeavtale med Bybanen i Bergen. Avtalen omfatter rådgivning innen blant annet prosjektledelse, byggeledelse og prosjektering. Rammeavtalen har en varighet på 7 år.

- Avtalen vi nå skriver under gjør at vi har avtaler på 13 forskjellige fagområder, sier direktør for region Vest, Morten Krokeide Ottesen.

- Dette er ; grunnarbeid vei og tunnel, betongkonstruksjoner, vann og avløp, byggteknisk og – konstruksjon, elektroarbeider, styringssystemer, radiokommunikasjon, oppfølging av målebrev, innmåling, jernbaneteknikk, landskap, trafikkteknikk og ytre miljø.

 

- Vi gleder oss til å bidra i enda et spennende bane-prosjekt sammen med region vest, sier direktør for Bane i HRP Malin Bryntesson.

 

Det er i dag bygget bybane mellom Bergen sentrum og Flesland lufthavn. Denne rammeavtalen gjelder videre bygging av byggetrinn 4 fra sentrum til Fyllingsdalen. Rammeavtalen kan også brukes til eventuelle andre behov Bybanen Utbygging har, for eksempel planlegging av ytterligere byggetrinn for bybanen i Bergen.

Se våre kontorer