Aktuelt

Fra venstre Silja Selven Moe, Jan-Arild Kingswick, Morten Krokeide Ottesen og  Kjell André Honerud.

Vellykket HRP seminar i Bergen

HRPs avdeling i Bergen holdt i juni et vellykket frokostseminar om BREEAM og valg av entreprisemodeller og gjennomføringsstrategi.

 

Ansvarlig for seminaret, Morten Krokeide Ottesen, sier at det var problemstillinger i forbindelse med bygging av ny Holen skole som var den direkte foranledningen til seminaret. Det blir et komplekst prosjekt, men det er flere av våre oppdragsgivere i Region Vest som står overfor de samme. Derfor ønsket vi å gi alle et tilbud.

 

Direktør for Eiendomsutvikling og arkitektur i HRP, Silja Selven Moe, var først ut med sitt foredrag om miljøsertifiseringen BREEAM NOR. Hun er sertifisert BREEAM Nor AP (akkreditert profesjonell), og leder arbeidet med BREEAM i HRP.

- Vi ser en stadig økende interesse rundt BREEAM NOR-sertifisering av bygg. Viktig da er at en tenker BREEAM helt fra starten av i et prosjekt. Er man kommet lang inn i prosjekteringen før en tar hensyn til kravene, er det fort mer krevende, sier Moe.

 

Advokat Kjell André Honerud, advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS har særlig erfaring som juridisk rådgiver ved offentlige og private utbyggingsprosjekter.  Han snakket om utfordringer i offentlige og private prosjekter. Han gikk inn i dagens situasjon og utfordringer ved bygge- og rehabiliteringsprosjekter i kommunene, og belyste de risiki som er av størst betydning for disse.

- Tilbakemeldingene fra de som deltok var veldig gode. Vi er glad for at vi på denne måten kan vise den store bredden av fagkunnskap HRP kan bidra med, sier direktør for Region Vest, Morten Krokeide Ottesen.

Se våre kontorer