Aktuelt

Stedsutvikling for Roa i Lunner

HR Prosjekt AS skal bidra med prosjektledelse og eiendomsutvikling i forbindelse med Lunner kommunes utarbeidelse av en stedsutviklingsplan for Roa.

Det skal utarbeides både klassisk og sosiokulturell stedsanalyse med tillegg av en enkel mulighetsstudie som skal gi innspill til handlingsplan.

Arbeidet skal sluttføres rundt årsskiftet 2016/2017 og skal danne grunnlag for en områdereguleringsplan.

Se våre kontorer