Aktuelt

Nytt oppdrag fra Statnett

Tor Ivar Svendsrud i HR Prosjekts AS er tildelt rollen som fundamentkontrollør hos Statnett.

Tor Ivar skal startet opp i prosjektet i mai etter endt oppdrag på Østensjøbanen for Sporveien

Arbeidene: Ledningspakke 2 består av ca. 100km, 290master, med Statnetts standard 420kV portalmast. Det er planlagt oppstart for fundamentarbeidene 1 august 2016.

Se våre kontorer