Aktuelt

HRP AS skal evaluere Operabygget

– Spennende prosjekt som underbygger HRP AS sin målsetning om å bli en markant aktør innenfor analyse og utredning, forteller Kjell Ove Kalhagen leder for Strategisk rådgivning og analyse.

HR prosjekt AS skal sammen med Scanteam evaluere Operabygget i Oslo som ble åpnet i 2008 på oppdrag for Consept programmet (Finansert av Finansdepartementet).  Dette som et ledd i Finansdepartementets opplegg for følgeevaluering knyttet til store statlige investeringsprosjekter.

Formålet med prosjektet er å avdekke hvorvidt institusjonen kan nå sine fastsatte mål og ikke minst ringvirkningene for resten av samfunnet.

- Dette er et spennende prosjekt som underbygger HRP AS sin målsetning om å bli en markant aktør innenfor analyse og utredning, sier Kjell Ove Kalhagen leder for Strategisk rådgivning og analyse.

Sentrale tema for utredningen er knyttet til det strategiske perspektiver, dvs. prosjektets virkninger, relvans, levedyktighet og samfunnsøkonomisk nytte.

Se våre kontorer