Aktuelt

Vel gjennomført prosjekt: Harestua Arena

Fredag 2. september var det offisiell åpning av Harestua Arena. HR Prosjekt AS ble under den offisielle åpningen takket for innsatsen, og for vel gjennomført prosjekt.

Fredag 2. september var det offisiell åpning av Harestua Arena. Ordfører, rådmann og ca. 1000 oppmøtte var til stede under åpningen.

Harestua Arena er Lunners største passivhus, og omfatter ny barnehage og tre haller til bruk for alle. Totalt består arenaen av 4.700 kvm. Bygget er dominert av tre som byggemateriale. HR prosjekt har hatt prosjekt- og byggeledelsen. Det er Jan Erik Furuhaugen som har hatt rollen som prosjektleder i tidlig fase, Tom Stubberud har vært prosjektleder for gjennomføringsfasen.

Elling Heggen har vær byggeleder og Jarle Bondehagen har hatt ansvaret som KU.

Vel gjennomført prosjekt

Prosjektet er gjennomført i henhold til tid, kvalitet og under vedtatte budsjett. HR Prosjekt AS ble under den offisielle åpningen takket for innsatsen, og for vel gjennomført prosjekt.

Det var overtakelse fra entreprenøren før ferien og det har vært en hektisk innflytting i sommer. Barnehagen startet opp 1. august og Harestua skole har tatt i bruk idrettshaller ved skolestart.

Se film fra prosjektet her

Se våre kontorer