Aktuelt

Første avtale med Nye Veier AS

HR Prosjekt har vunnet rammeavtale med det nye veiselskapet Nye Veier AS, og vi har inngått vår første prosjektavtale med selskapet.

Vi er tildelt rammeavtale på to delområder:

E6 Kolomoen - Moelv

43 km ny firefelts motorvei med 110 km/t, byggestart i 2017 og ferdigstillelse av hele strekningen i 2021. Totalentreprise. Her vant vi avtale på kontrollingeniør vei med Sigurd Haaberget.

E18 Langangen - Grimstad

Langangen - Rugtvedt 18 km, Rugtvedt - Dørdal 17 km og Tvedestrand - Arendal 23 km med ny firefelts motorvei. Totalentreprise. Byggestart i 2017 og ferdigstillelse i 2019 på de to siste parsellene. Her vant vi tre avtaler: Prosjektleder/delprosjektleder med Petter Rønning (opsjon; 2019), kontrollingeniør vei med Sigurd Haaberget, kontrollingeniør konstruksjon med Tor Ivar Svendsrud (opsjon).

Videre har Marius Hofseth blitt tildelt oppdrag som SHA-Rådgiver for motorveiprosjektet E18 Tvedestrand - Arendal, og han har allerede startet opp.

Det nye veiselskapet får sin finansiering gjennom aksjeinnskudd ved oppstart, løpende vederlag fra staten for utførte arbeider og fra bompenger. Mer bruk av totalentrepriser, samt entreprenører med totalansvar for drift og vedlikehold i 20 år, er måten Nye Veier skal benytte seg av for å sørge for effektiv prosjektgjennomføring.

Det blir spennende å få ta del i en ny gjennomføringsmodell, og være med på å bygge lenge etterspurte veistrekninger.

(Bildet viser planlagt nytt motorveikryss på Longum ved Arendal.)

Se våre kontorer