Aktuelt

Ny kontrakt på Follobanen

Bane Nor har engasjert HRP til å lede arbeidet med bygging, plattform og undergang på nye Ski stasjon. Dette er et delprosjekt av Follobanen.

Direktør for Bane i HRP, Malin Bryntesson og Daniel Tran Huynh i Bane NOR signerte fredag under kontrakten på oppdraget, og i HRP er det senior prosjektleder Tore Holte som skal ha ansvar for oppdraget.

På nye Ski stasjon blir sporområdet utvidet til seks spor og det bygges en ny og større Nordbyveien bro.

Hele delprosjektet av Follobanen på Ski omfatter arbeid på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski og bygging av nye Ski stasjon. På dagstrekningen nord for Ski oppgraderes den eksisterende Østfoldbanen og det bygges tunnelportaler, forbindelsesspor øst og vest, beredskapsplasser, støyskjermer m.m.

Det er det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. som utfører arbeidene med denne delen av Follobaneprosjektet, på oppdrag fra Bane NOR som er byggherre.

Arbeidene i Ski er planlagt ferdig i 2020.

Se våre kontorer