Om HRP

HR Prosjekt

Prosjektledelse - vi leverer i alle faser

HR Prosjekt har siden etableringen på Hønefoss i 2005 vokst fra 3 til ca. 270 ansatte og er i dag Norges største norskeide leverandør av konsulenttjenester innen bygg & anlegg. Vi tar oppdrag i alle fag. Bygg, infrastruktur (vei,bane og kommunalteknikk), arkitektur, rådgiving, eiendomsutvikling og utredning/analyse.

I 2017 ble HR Prosjekt kåret til Gaselle for 8. året på rad. I løpet av våre mer enn 10 år i bransjen har vi høstet solid erfaring med gode resultater. 

Eiere i HRP er det norske fondet Longship, gründeren Helge Rustand og nøkkelmedarbeidere i selskapet. Vår visjon er å bli Norges viktigste samfunnsbygger.

I dag er vi landsdekkende med hovedkontor i Bjørvika i Oslo – og regionkontorer i hele Norge.

Vi går gjerne nye veier for å sikre de beste løsningene for våre oppdragsgivere. For oss er det viktig å kunne tilby faglig sterke team som kan jobbe med prosjekter fra tidlig utredningsfase, og lede prosjektene gjennom alle faser.

Ledige stillinger

Vi er alltid på jakt etter dyktige folk. Du er hjertelig velkommen til å levere en åpen søknad. Den må inneholde:

 • En presentasjon av deg selv
 • CV
 • Referanseprosjekter

Sendes til: rekruttering@hrprosjekt.no

Se også våre ledige stillinger

BYGG

Innenfor bygg og anlegg tilbyr vi alle former for prosjektadministrativ bistand som for eksempel:

 • Byggeledelse
 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektstyring
 • Økonomioppfølging
 • Kontraktsoppfølging
 • SHA/HMS-arbeid
 • Uavhengig kontroll
 • Teknisk byggeledelse
 • ITB-koordinator

INFRASTRUKTUR

Fagområder:

Vei, gate, sykkel og kollektiv

Bane - jernbaneteknikk

Kommunalteknikk – vann, avløp, renovasjon

Tunnel og ingeniørgeologi

Havneanlegg

Flyplass

Energi og kraft

 

Tjenester:

Prosjektledelse

Prosjekteringsledelse

Prosjektstyring

Byggeledelse

Ingeniørgeologi/tunnel

SHA/KP/KU

Kvalitetsrådgiving

Kontraktsrådgiving

Sikkerhet og beredskap

Grunnerverv

 

ARKITEKTUR, RÅDGIVING OG EIENDOMSUTVIKLING

 • Arkitektur
 • Interiørarkitektur
 • Rådgivende ingeniører
 • Arealplanlegging
 • Eiendomsutvikling
 • Prosjektledelse

Vi utfører oppdrag for både offentlig og privat sektor – lokalt, regionalt og nasjonalt.

Eksempel på tjenester vi leverer er:

 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Arkitektur alle typer eiendom
 • Mulighetsstudier
 • Skisseprosjekt
 • Detaljprosjektering
 • SØK
 • Innredningsarbeider
 • By-, tettsteds- og stedsutvikling
 • Planprosesser og reguleringssaker
 • Bistand i offentlige investeringsprosjekter
 • Alternativanalyser for tomtevalg
 • Tomtesøk
 • Tilrettelegging for kjøp og salg
 • Verdibetraktninger
 • Finansieringsanalyser / OPS
 • Kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag
 • BREAAM Nor AP

UTREDNING/ ANALYSE

Eksempel på tjenester vi leverer er:

 • Behovsanalyser
 • Mulighetsstudier
 • Konseptvalgutredninger
 • Konsekvensvurderinger
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • LCC-analyser
 • Finansieringsanalyser / OPS
 • Evalueringer
 • Usikkerhetsanalyser
 • Kvalitetssikring
 • Bistand i offentlige anskaffelser
 • Prosjekt- og prosessledelse

Vår visjon

HR Prosjekt AS - Norges viktigste samfunnsbygger innen bygg og infrastruktur.

For å kunne levere som norsk samfunnsbygger, må vi ligge i forkant og kontinuerlig forbedre oss. Vi får verdifull erfaring gjennom vårt arbeid i spennende prosjekter. Erfaringen tar vi med oss videre – vi arbeider i team og deler kunnskap.

Sentralbord

Tlf: +47 46 80 55 55
E-post: post@hrprosjekt.no

Administrerende direktør

Jan Arild Kingswick
E-post: jak@hrprosjekt.no
Tlf. + 47 975 15 361

Styreleder

Helge Rustand
E-post: hr@hrprosjekt.no
Tlf. + 47 971 49 898