HRP Oppdragslederskolen er HRP sitt kursprogram for videreutvikling av egne ansatte innenfor oppdragsledelse. I kurset vil du få nødvendig kunnskap for ledelse av større og mindre oppdrag på vegne av HRP som selskap. 

Å være oppdragsleder i HRP er en krevende rolle som krever en høy grad av personlig egnethet, teoretisk kompetanse, forretningsteft, tverrfaglig kunnskap og kundeforståelse.

Som oppdragsleder vil du få økonomisk, fremdrifts- og kvalitetsmessig ansvar for alt arbeid som utføres i oppdragene. Den kompetanse, erfaring og engasjement du gjennom kurset tilegner deg vil være med på å gjøre deg til en viktig brikke for å skape verdier for kundene og HRP.

HRP oppdragslederskole består av 4 hovedmoduler:

  • En innføring i oppdragsledelse,
  • Oppstart og planlegging,
  • Gjennomføring av oppdrag,
  • Avslutning av oppdrag,

Kurset vil i tillegg til å gi teoretisk kunnskap om oppdragsledelse også gi deg tilgang på flere verktøy du som oppdragsleder kan benytte i arbeidshverdagen, samt «best Practice»-eksempler på oppdragsledelse i praksis.

I dette heftet vil du finne pensumtekst og hjelp til gjennomføring av kurset. I tillegg vil deler av kurset kun være tilgjengelig i form av videoinnhold, tester på kursportalen og tilhørende verktøy i HRP sitt kvalitetssystem.

Vi ønsker deg lykke til i gjennomføringen av kurset!