Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

 

Oppdragslederen er den som har ansvaret for gjennomføringen av et oppdrag ovenfor en kunde på vegne av HRP.  Kunden er i all hovedsak eksterne oppdragsgivere utenfor HRP sin organisasjon, men kan også være egne ansatte i andre deler av HRP sin organisasjon. Prinsipielt bør det være liten forskjell på om kunden er ekstern eller intern ved ledelsen av oppdraget, men det understrekes at ved håndtering av eksterne kunder stilles det strengere krav til profesjonalitet i rollen som oppdragsleder. Dette kurset vil i all i det videre omtale kunden som en ekstern oppdragsgiver, enten som et selskap eller som en person som representerer kunden i gjennomføringen av oppdraget.

 

Oppdragslederrollen vil være en del av alle oppdrag hvor man som leverandør bekrefter at man tar på seg et ansvar ovenfor en oppdragsgiver. Normalt er dette en ekstern kunde, en oppdragsgiver utenfor bedriftens egen organisasjon.  Oppdraget bekreftes gjennom at oppdragsgiver og bedrift leverandøren signerer en kontrakt som beskriver oppdraget. Kontrakten kan ha ulik form og innhold, avhengig av oppdraget som skal gjennomføres og hvilken kompleksitet oppdraget har. Kontraktsformer og typiske rådgiverkontrakter er videre utledet i senere moduler.

 

Rollen som oppdragsleder krever at man ser alle dimensjonene i oppdraget, og evner å identifisere både oppdragets mål og prosjektets mål.

 

Forenklet kan man videre si at oppdragslederen har følgende primæroppgaver:

  1. Avklare med oppdragsgiveren hva som skal leveres,
  2. Avklare når hele leveransen skal være ferdig,
  3. Avklare hva honoraret for leveransen skal være,

I forbindelse med det overnevnte har oppdragslederen ansvaret for:

  • Identifisere oppdragets hensikt og målsetning,
  • Å legge til rette for jevnlig kontakt med oppdragsgiveren, og være samarbeidspartneren til oppdragsgiveren i gjennomføringen av både oppdraget og prosjektet,
  • Utforming og oppfølging av egen kontrakt med oppdragsgiver sammen med egen leder, og sikre ivaretakelse av egen økonomi, fremdrift og kvalitet i oppdraget,
  • Utarbeide fremdrift- og leveranseplaner sammen med oppdragsgiveren,
  • Følge opp og rapportere status på leveransene til oppdragsgiveren,
  • Koordinere egne interne ressurser, og sørge for at alle bidrar til å å oppfylle oppdragets målsetning,
  • Sørge for ivaretakelse av interne kvalitetsrutiner og offentlige krav.