Velkommen!

(start video)

Byggelederskolen er en del av vårt treningssenter for utvikling av dyktige byggeledere i HRP for moderne prosjektintensive organisasjoner.

HRP skal realisere viktige gevinster for våre oppdragsgivere og egen organisasjon.

Ved å benytte byggelederskolen til læring og jobbstøtte, vil du bedre din; kunnskap, ferdigheter, mot og trygghet til å anvende god praksis i byggeledelse.

Kurset er inndelt i flere bolker som igjen har ulike leksjoner. Enkelte leksjoner er deretter delt inn i emner.

Tanken er at man tar dette kurset og blir sertifisert.

Når man så er ute i prosjekt kan man gå tilbake i kursmaterialet å lese seg opp på de ulike leksjonene ut ifra hvilken fase prosjektet er i.

Kongstanken med BL skolen er

  • flinkere til å jobbe likt.
  • at våre kunder skal kjenne igjen hvordan en byggeleder fra HRP jobber.