Ferdigbefaring

 

I en perfekt verden vil man som byggeleder på overtakelsesforretningen ha full kontroll over hvilken status kontraktsgjenstanden har, og man går kanskje bare ut på prosjektet å tar en kjapp titt før protokollen evt. signeres. For å oppnå dette bør du som byggeleder ha gått (eller vært med å gått) grundige befaringer på forhånd i form av ferdigbefaringer. Antall befaringer bestemmes ut fra prosjektets størrelse og kompleksitet.

Det heter i standardene at det ved overtakelsesforretning skal foretas en aktsom befaring av kontraktsarbeidet. For å kunne gjennomføre dette må man sørge for å vite hvilke kontraktskrav som gjelder samt at man har tilgjengelig nødvendig måleutstyr som for eksempel rettholt og kile, vater, fuktmåler, avstandsmåler etc. Erfaringsmessig er kontroller som omfatter måleutstyr svært tidkrevende, og bør derfor være utført i god tid før overtakelsesforretningen avholdes.

På denne måten sikrer du at det foreligger en komplett mangelliste før overtakelsesforretningen, og sikrer for at kunden sine krav blir ivaretatt.

Ferdigbefaringer kan fordelsmessig gjøres sammen med entreprenør;  entreprenør vil da fortløpende bli opplyst om byggherrens forventninger, og vil kunne utbedre flest mulig av manglene til overtakelsesforretningen. Det er samtidig viktig å påpeke at dette er opp til byggeleder i samråd med øvrig byggherreorganisasjon å vurdere i hvert enkelt prosjekt. Ferdigbefaring erstatter ikke entreprenør sin plikt til å gjennomføre sluttbefaring av egne arbeider, og oversende protokoll for dette i innkallingen til overtakelsesforretningen.

I sluttfasen av prosjektet er det ofte stort fokus på overflater som for eksempel utførelse av malingsarbeidene. Men hvordan det ser ut inni veggene får mindre fokus. Du som dyktig byggeleder har fulgt med i byggeprosessen, og fortløpende kommunisert kritikkverdige forhold til entreprenør, og du har kontrollert at dette har blitt rettet. Nå som du står i sluttfasen av prosjektet føler du deg trygg på at også forholdene bak konstruksjonene har en tilfredsstillende kvalitet.

Som byggeleder har du kanskje ikke god nok kompetanse på elektrotekniske eller VVS tekniske leveranser. I samråd med prosjektleder kan det være hensiktsmessig å få aksept for å få med fagkompetanse i forkant av overtakelsesforretningen til å gjøre vurderinger og komme med uttalelse.

Ved gjennomføring av ferdigbefaring skal sjekkliste på HRP sitt ledelsessystem tilpasses prosjektet, og benyttes.

Husk at på overtakelsesforretningen forlater båten havnen. Å få meldt inn mangler ved kontraktsgjenstanden etter overtakelsen er vesentlig vanskeligere rent juridisk enn at det gjøres i forkant.