Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

Ved gjennomføring av rådgiveroppdrag er det i dag en rekke krav som skal oppfylles. Disse kravene er gitt av lover, forskrifter, bransjeveiledere, oppdragsgiver selv eller av andre interessenter. I HRP har oppdragsleder overordnet ansvar for at oppdrag gjennomføres relevante krav og rammebetingelser.

Sammen med fagansvarlige skal oppdragsleder i alle oppdrag vurdere samsvaret i sine leveranser gjennom en samsvarsvurdering.

Figur 14 Skjema for samsvarsvurdering

En samsvarsvurdering er en god metode for å sikre at oppdraget til enhver tid har kontroll på særlig viktige lovkrav som må oppfylles ifm. utarbeidelse av HRP sine leveranser, og for å dokumentere at gjennomføringen av oppdraget er gjort i tråd med disse kraven. Samsvarsevalueringen dokumenterer på en oversiktlig måte hvilke krav som gjelder og hvordan disse er oppfylt, og hvordan man gjennom oppdraget dokumenterer dette.

En samsvarsvurdering skaper tillitt hos oppdragsgivere og hjelper alle deltagere i oppdraget med å sikre at relevante krav overholdes. Den bidrar også til at oppdragets medarbeidere kan være trygge på at oppdragets organiseres, planlegges og utføres i samsvar med myndighetskrav på et overordnet nivå.

Samsvarsvurderingen skal gjennomføres ved oppstart av oppdraget.

Oppdragsleder sitt ansvar

Oppdragsleder skal i alle oppdrag sørge for at de fagansvarlige har gjort en vurdering av relevante krav og rammebetingelser gjennom en samsvarsvurdering.

Fagansvarlige sitt ansvar

Fagansvarlig skal i alle oppdrag utarbeide en samsvarsvurdering for sitt fag og sine leveranser. Denne skal være unik for oppdraget og inkludere alle relevante krav i lov, forskrift, bransjeveiledninger.