Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

Et oppdrag i HRP består av en eller flere leveranser som skal gjennomføres innenfor de rammer som oppdragets kontrakt eller avrop gir.  En leveranse kan defineres som en overlevering av et avtalt arbeid til en oppdragsgiver.  Leveransene kan være delt opp i delleveranser.

Leveransene kan være direkte beskrevet i kontrakten, men ofte gir kontrakten bare en ramme for hva som skal leveres (pris, personer, kompetanse, varighet og type oppgave).  Likevel vil en kontraktsgjennomgang være en nyttig aksjon for å funne ut hva leveransene skal være.  Gjennomgangen kan gjøres av oppdragsleder sammen med oppdragseier eller som en felles gjennomgang hvis oppdraget gjennomføres av en arbeidsgruppe.  Hensikten med kontraktgjennomgangen er:

  1. Å gjøre seg kjent med kontrakten og vite hvilke krav og betingelser som gjelder, samt få en god oversikt over arbeidsomfanget og leveransene.
  2. Å avdekke feil og uklarheter i kontrakten slik at disse kan tas opp med oppdragsgiver/kunde så tidlig som mulig. Om nødvendig bør man sende inn krav om endring dersom det er feil i kontrakten som medfører endrede kostnader eller flytting av frister.

Leveransene kan være beskrevet flere steder i kontrakten.  Ofte er de beskrevet i en egen Oppdragsbeskrivelse eller Ytelsesbeskrivelse.  I tillegg kan det være lurt å sjekke ut

  • Hvilke standarder som skal følges i hht kontrakten
  • Andre håndbøker og regelverk som det henvises til i kontrakten.
  • DAK-manual/prosjekteringshåndbok – er det spesielle krav vi bør kjenne til
  • Administrative bestemmelser, f eks krav til innlevering av dokumentasjon, planer, faste møter med oppdragsgiver etc.
  • Frister og datoer som er beskrevet i kontrakten

Så snart kontrakten er på plass, bør oppdragsleder ta kontakt med oppdragsgiver for et oppstartmøte.  I dette møtet bør det være et tema hva leveransene skal være.  Oppdragsgiver har ofte utfyllende informasjon om hva leveransene skal være og om sine forventninger til leveransen.

 

For å holde kontroll på leveransene og sikre at man leverer til riktig tid, bør oppdragslederen sørge for at det lages en fremdriftsplan i prosjektet, der leveransene og delleveransene er lagt inn som milepæler.