Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

Oppdragsledelse kan defineres som ivaretakelse av oppdragsgiver og egen arbeidsgivers interesser ved gjennomføring av et prosjekt. Som oppdragsleder arbeider man på vegne av egen arbeidsgiver som leverandør i prosjektet. Oppdragsgiveren er kunden man som leverandør leverer tjenester til, og et prosjekt kan bestå av flere deloppdrag med andre leverandører.

I dette kurset skiller vi oppdragsledelse fra prosjektledelse ved å definere oppdragsledelse som ansvaret en person har på vegne av egen arbeidsgiver for egen organisasjon og mot en oppdragsgiver. Dette til forskjell fra prosjektledelse, hvor en person er gitt et ansvar på vegne av en oppdragsgiver.

I et oppdrag vil man som leverandør gjennomføre spesifikke arbeidsoppgaver, leveranser eller tjenester for oppdragsgiveren, og personen som er gitt ansvaret for at dette blir gjort på vegne av leverandøren defineres som oppdragslederen.  Oppdraget kan være enten en liten eller større del av prosjektet, eller også «hele prosjektet» til oppdragsgiveren. Dette avhenger av egen kontrakt mot oppdragsgiveren, og prosjektets øvrige organisering og målsetninger.

Oppdrag kan som nevnt ha svært variert størrelse, arbeidsomfang og kompleksitet.  Det kan bestå av at en enkelt person utfører en spesifikk leveranse, som f eks byggeledelse for et definert byggverk, arkitektrollen i et forprosjekt eller utarbeidelse av en mindre rapport; men det kan også bestå av en gruppe medarbeidere som gjennomfører en eller flere leveranser samlet.  Et prosjekteringsoppdrag der man leverer et forprosjekt for alle fag vil typisk være et eksempel på det siste.

Definisjonen av oppdragsledelse i denne sammenhengen tar utgangspunkt at man i ledelse av et prosjekt som hovedregel ønsker å oppfylle prosjektets målsetning, uavhengig av om det enkelte oppdrag lykkes. I ledelse av et oppdrag må oppdragslederen derimot arbeide både for at prosjektets mål skal oppnås og for at man som leverandør oppnår sine egne mål.