Kontakt

Divisjonsdirektør for regioner

Administrasjon

Dronning Eufemias gt. 16, 0191 Oslo

Astrid Bugge

Administrasjonssjef

Alta

Løkkeveien 111, 9510 Alta

Bjørn Steinar Lampe

Avdelingsleder Alta / Prosjektleder

Bergen

Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad

aff@hrprosjekt.no (infrastruktur)

jaw@hrprosjekt.no (bygg)

+47 92 23 53 83 (infrastruktur)

+ 47 90 17 98 19 (bygg)

Bodø

Drammen

Gol

Gamlevegen 6, 3550 Gol

Hønefoss

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Oslo

Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Astrid Bugge
Administrasjonssjef

Sandefjord

Nordre kullerød 20, 3241 Sandefjord

Tromsø

Søren Zakariassens gate 14, 9010 Tromsø

Trondheim

Brattørkaia 17 B, 7010 Trondheim

Se våre kontorer