Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk

Fra idè til ferdig byggverk

Konstruksjonsteknikk i HRP
HR Prosjekt er engasjert av alle aktørene i bygg- og anleggsbransjen for å gjøre viktige vurderinger rundt konstruksjoner, bæreevne og stabilitet. Våre rådgivere øker kvaliteten i prosjektet med å gjøre faglige vurderinger av materialers egenskaper, kvaliteter og muligheter.

Vi er en fremtidsrettet bedrift med fokus på morgendagens løsninger. Det gjøres i alle prosjekter derfor helhetlige analyser rundt bygningselementenes påvirkning på arkitektur, økonomi, miljø, produksjon, transport og konstruksjon.
Tverrfaglig samarbeid er nøkkelen for å oppnå et godt sluttresultat. Internt i HRP sitter vi i et stort tverrfaglig fagmiljø hvor diskusjonene går mellom forskjellige faggrupper. Den brede praktiske og tekniske kompetansen hos konstruksjonstekniske rådgivere i HRP og det åpne faglige miljøet sørger for svært godt tverrfaglig samarbeid, koordinering og ivaretagelse av grensesnitt mot andre fag.

Vår ekspertise
HRP tilbyr et bredt spekter av tjenester fra sine RIB-faglige rådgivere. I tillegg til dimensjonering og prosjektering av betong-, stål-, og trekonstruksjoner bistår våre rådgivere med vibrasjonsvurderinger, planlegging av fundamentering, stabilitetsberegninger, samt geotekniske og bygningsfysiske vurderinger. Våre rådgivere har bistått i prosjekter hvor det krever høy faglig ekspertise og kunnskap, og kan derfor bistå ved alle typer problemstillinger og konstruksjonstekniske utfordringer.

Våre rådgivere gjennomfører både manuelle håndberegninger, avanserte tekniske beregninger og tverrfaglig BIM-prosjektering. HRP har kompetanse innenfor alle bygningstyper, i alle prosjekteringsfaser og entrepriseformer. Våre rådgivere kan bistå med å vurdere både tradisjonelle løsninger og utfordrende design.
HRP sine konstruksjonstekniske rådgivere holder seg oppdatert i utviklingen for å gi oppdragsgiver de mest optimale løsningene for morgendagens byggverk.

Våre tjenester
HRP sitt miljø for konstruksjonsteknikk leverer tjenester innenfor følgende fagområder:

 • Alle konstruksjonstekniske prosjekteringstjenester (PRO RIB, RIG, RIBfy),
 • Fagansvar og teknisk prosjekt- og byggeledelse,
 • RIB-prosjektering i BIM,
 • Vurdering og statiske beregninger,
 • Prosjektering av betong-, stål-, og trekonstruksjoner,
 • Geotekniske vurderinger,
 • Vurdering av bygningsfysikk,
 • Tilstandsvurderinger og kostnadskalkulasjon,
 • Byggherrerådgivning og entreprenøroppfølging,
 • Byggeplassoppfølging og kontroll av utførelse,
 • Myndighetsoppfølging, bistand ved tilsyn og byggesak,
 • RIB-teknisk dimensjonering, beregninger, analyser og simuleringer,

Vi kan levere enkeltrådgivere til mindre engasjementer, samt større faglige og tverrfaglige grupper for komplekse problemstillinger.

Ta kontakt for et spennende samarbeid!