Interiørarkitektur

Interiørarkitektur

Fra idè til ferdig byggverk

Interiørarkitektur i HRP
Interiørarkitektene i HRP AS har bred og variert erfaring fra alle typer innrednings- og interiøroppdrag knyttet til blant annet undervisningsbygg, helsebygg, butikkinnredning, og kontor- og administrasjonsbygg. Våre interiørarkitekter har jobbet mye med universell utforming, restaurering og fornying av eksisterende bygninger, arbeidsplassutforming, møblerings- og utstyrsplanlegging, fargesetting og anbudsbeskrivelser. Vi har erfaring fra alle faser, fra mulighetsstudier til detaljprosjektering.

Interiørarkitektene hos HRP er opptatt av god kommunikasjon med sine kunder, vi ønsker å forstå behovene før vi finner løsningen. Vi har jobbet mye med brukermedvirkningprosesser, og ønsker å være med å hjelpe byggherre og brukere med å skreddersy løsninger slik at bygget vil fungerer optimalt.

Vår ekspertise
Vi har høy kompetanse innenfor universell utforming. For å skape god arkitektur er det viktig at universell utforming ikke blir en etterpå-tanke, men blir en integrert del av arkitekturen. Slik kan man skape god arkitektur for alle. Interiørarkitektene hos HRP ønsker å komme tidlig med i prosessen slik at vi kan være med på å utvikle de virkelig gode løsningene sammen med andre arkitekter og rådgivere.

Ønsket er å skape helhetlige bygg med høy estetisk kvalitet som fremmer arkitekturen, et bygg hvor alt henger sammen, fra planløsning til valg av overflater til løse møbler. Vi vil være med å skape de gode og gjennomtenkte løsningene som skaper trivsel og et godt psykososialt miljø for brukerne. Vi har fokus på miljøbevisste løsninger, og varighet er viktigere enn trender. Interiørarkitektene hos HRP er opptatt av å skape gode og varige rom som kan fungerer like godt i fremtiden som nå.

Vår styrke ligger i et stort tverrfaglig fagmiljø internt på kontoret. Vi sitter samlet med flere faggrupper, og samarbeider på tvers av fag. På denne måten blir interiørarkitekturen en integrert del av prosjektene, og dette er med på å skape enda bedre løsninger.

Våre tjenester
HRP sine interiørarkitekter leverer følgende tjenester:

 • Organisering av brukerprosesser
 • Organisering av rom og funksjoner etter analyse av brukerbehov
 • Arealutnyttelse
 • Konseptutvikling
 • Planløsning og møbleringsplaner
 • Universell utforming
 • Visualisering av ideer og konsepter
 • Farge- og materialutvelgelse
 • Miljøriktig materialvalg
 • Møbel- og komponentvalg
 • Spesialdesign av innredningselementer
 • Anbudsinnhenting og oppfølging
 • Belysningsplanlegging

Vi kan levere enkeltrådgivere til mindre engasjementer, samt større faglige og tverrfaglige grupper for komplekse problemstillinger.

Ta kontakt for et spennende samarbeid!