Infrastruktur

Infrastruktur

Prosjekt- og byggeledelse - vi leverer i alle faser

For prosjekter innen infrastruktur er HRP en komplett leverandør innen prosjektadministrative tjenester. Vi har bred erfaring med prosjekt- og byggledere som sikrer at alle leveranser i prosjektet til enhver tid er i tråd med prosjekteiers behov og mål.

Fagområder:

Vei, gate, sykkel og kollektiv

Bane – jernbaneteknikk

Kommunalteknikk – vann, avløp, renovasjon

Tunnel og ingeniørgeologi

Havneanlegg

Flyplass

Energi og kraft

 

Tjenester:

Prosjektledelse

Prosjekteringsledelse

Prosjektstyring

Byggeledelse

Ingeniørgeologi/tunnel

SHA/KP/KU

Kvalitetsrådgiving

Kontraktsrådgiving

Sikkerhet og beredskap

Grunnerverv

Prisliste HRP

Prosjekt- og byggledere som sikrer at alle leveranser i prosjektet til enhver tid er i tråd med eiers behov og mål.

Sentralbord

Tlf: +47 46 80 55 55
E-post: post@hrprosjekt.no

Administrerende direktør

Jan Arild Kingswick
E-post: jak@hrprosjekt.no
Tlf. + 47 975 15 361

Styreleder

Helge Rustand
E-post: hr@hrprosjekt.no
Tlf. + 47 971 49 898