Havbruk

HRP har etablert et team med spesialkompetanse for styring og planlegging av prosjekter innen havbruk.


Foto:Erik Hagen, Fredrikstad Blad

Store ressurser skal de neste årene investeres i landbaserte anlegg. Det settes nye krav til bærekraft og miljø. Store industribygg som skal huse komplekse prosessanlegg skal bygges på land. Før dette skal det klareres og etableres industritomter, infrastruktur inklusive vann og avløp med store dimensjoner. Slike arbeider har HRP lang erfaring med å lede bygging av, så når utviklingen går i retning av at havbruksnæringen skulle flytte sin virksomhet på land, var det naturlig at HRP også skulle tilby sin kompetanse til denne næringen.

Her kan vi bidra til at det bygges de rette prosjektene, at de blir ferdig til rett tid og til rett pris.

Geir Tommy Keiseraas leder vår satsing inn mot havbruk. Han har 25 års erfaring fra havbruksnæringa. Han var en av gründerne da Raumagruppen as ble etablert. Med et settefiskanlegg som utgangspunkt, bygget de opp en hel gruppering med stamfiskanlegg, 4 settefiskanlegg og 6 matfiskkonsesjoner og slakteri. Dette gjør at han har en oppdretters innsikt i hvor kompleks et oppdrettsanlegg på land nødvendigvis må være.

I HRP skal hans kunnskap pares med HRPs lange erfaring med ledelse innen bygg- og anleggsektoren.

-HRP har jo vært med på lede byggingen av en rekke prosjekter på land som vil være veldig lik det som skal til for å dekke havbruksnæringa behov når de skal lage landbaserte anlegg, sier Geir Tommy.

HRP bidrar allerede tidlig i planleggingsfasen med:

  • Prosjektstyring
  • Kalkyler
  • Søkeprosesser
  • Reguleringer
  • Arkitektur
  • Rådgiving
  • Byggeledelse
  • Energi- og bærekraftrådgiving
  • SHA

HRP kan gjennom hele prosjektperioden være byggherrens høyre hånd, og skape balanse i forholdet mellom byggherre og entreprenør.

-I HRPs havbruksteam finnes det ingeniører som har vært med på lede bygging av landbaserte anlegg og driftsbygninger for Grieg Seafood. Det er personer som har vært byggherrerepresentanter når kaianlegg, industri-, nærings- og boligområder er bygget. Norsk Kylling i Orkland og det gigantiske utbyggingen av boliger ut i Trondheimsfjorden – Grilstad Marina er eksempler på dette.

Vi ser jo også at kompetanseoverføringen fra å lede utbygginger av store vannbehandlingsanlegg og renseanlegg til det havbruksnæringa har behov for er stor. Våre folk sto for utbyggingen av Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg i Ullensaker. Det kan gi vann for 80 000 personer på Romerike, samt at det forsyner Oslo Lufthavn Gardermoen med vann.

Også utbyggingen av de mange renseanleggene HRPs ingeniører har ledet, gir kompetanse som er nyttig når bygg med komplekse prosessanlegg skal bygges, sier Geir Tommy Keiseraas.

Vår kontaktperson

Relevante tjenester

Prosjektledelse

Byggeledelse

Prosjekteringsfag

Arkitektur

Økonomiske analyser

Regulering

Konsekvensutredning (KVU)

Miljørådgivning

Fakta

Over 25 års erfaring fra havbruk og oppdrett

Norges ledende innenfor prosjektadministrasjon

Tilbyr alle nødvendige fagområder

Ekspertise innenfor landbaserte anlegg og industri

Bistand til miljø- og bærekraftspørsmål