toppbilde

H7 Rødungen, Ål kommne

DETALJREGULERING FOR H7 RØDUNGEN, ÅL KOMMUNE.

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for «H7 Rødungen», Ål kommune.

Dokmenter:

H7 Brev M Varsel Om Oppstart Av Planarbeid

Oppstartsmøte Detaljregulering H7 Rødungstølen

Planinitiativ H7 031019