Gamle synder rettes på kulturminne-bygg

Nå skal 40 år gamle synder på kulturminner rettes opp med 400 år gamle metoder. I Trondheim foregår restaurering både på Munkholmen og på fasaden til Trøndelag teater.

– På begge byggene var tanken på 1980-90 tallet at våre moderne løsninger og produkter var de beste. Kunnskapene om hvordan man skal pusse om fasader på historiske og antikvariske bygg har gjort store sprang de siste 20 årene. Metoder som var gjengse på 1980-90 tallet har vist seg å være direkte skadelige på antikvariske bygg, slik som Trøndelag Teater og på Munkholmen, sier byggeleder og kulturminnerådgiver i HRP, Ole Morten Lagmannssveen.

Heldigvis er det forsket mye på hvordan vi skal vedlikeholde våre gamle kulturminner. Gjennom denne forskningen har vi funnet at de opprinnelige produkter og metoder er de som passer best til vedlikehold og renovering av gamle bygg.

Når Norges eldste teaterbygning skal få pusset opp fasaden, fjernes alt som ble gjort før bygget skulle skinne til Trondheims tusenårsjubileum i 1997.

– Det flotte bygget fra 1816, som har fasade ut mot Trondheim mest trafikkerte sentrumsgate, ble siste gang malt med en tett plastmaling. Den blir alt for tett for kalkmørtelen som opprinnelig ble brukt til fasadepuss. Vann trenger inn i små sprekker, og etter som malingen er helt tett, vil ikke fukten trekke ut av veggen. Slik kan den etter hvert kan gjøre enda større skader, også innvendig.

Derfor skal all moderne maling bort, og erstattes med en annen og «pustende» silikatmaling, forteller Lagmannssveen.

Plastmaling og “moderne” murpuss skal fjernes.                                                                                                                                                                                                                                                            

Laser

Men å fjerne maling på en vernet fasade er ikke en enkel operasjon. Det meste kan fjernes med et stoff som løser plastmalingen, men den er ikke effektiv på blant annet ornamentene som pryder veggene på bygget. På disse områdene blir malingen fjernet med laser.

Trondheims-firmaet Bakken & Magnussen har en spesiallaser som kan fjerne malingen lag for lag uten at fasaden skades.

Bak malingen som er fjernet skjuler det seg også eldre forsøk på reparasjoner. Nymotens murpuss og silikon er brukt for å reparere veggene. Dette går dårlig sammen med den originale kalkmørtel pussen.

– Alt dette skal også fjernes og erstattes med ny kalkmørtel puss. Denne blir spesialbehandlet med en grunning, før det males med silikatmaling, forklarer Lagmannssveen.

Som et ledd i renoveringen skal også alle de flott trevinduene tas ut av fasadene og få bli reparert og pusses opp, slik at de blir i tråd med de originale.

-Vinduer og karmer tas ut og repareres på verksted, mens rammene repareres på stedet. Det er svært lite råte i de gamle materialene, sier Lagmannssveen.

 Munkholmen

Også på Munkholmen, er det bygg som er opp mot 400 år gamle. Siden 1600-tallet er holmen blant annet brukt som rettersted, kloster, festning og fengsel. I dag er det et populært utfartssted på sommeren, med muligheter for bading, samt at det er en café der og en liten restaurant med uteservering.

-Også der er «ny» maling fjernet. Veggene blir nå kalket slik de opprinnelig ble behandlet. Det største renoveringsprosjektet er likevel at murene må repareres. De skal rett og slett plukkes ned og bygges opp på nytt.

Murene med voller er 8 meter tykke. Vann har trengt inn og er i ferd med å sprenge murene. Tidligere forsøk på reparasjon er gjort med moderne pussmørtel. Denne er så tett at alt vann blir stengt inne i murene og vasker ut kalken av den gamle kalkmørtelen. Det blir da til sand uten binding, og murene er i ferd med å kollapse.

Når skal murene tas ned og bygges opp igjen, og det vil bli benyttet kalkmørtel lik den opprinnelige. I tillegg skal murene også fuktsikres med ny overdekking, slik at man har bedre kontroll på fuktmengden i murverket, sier Ole Morten Lagmannssveen.

All moderne maling er fjernet fra byggene på Munkholmen og fasadene er kalket.
All moderne maling er fjernet fra byggene på Munkholmen og fasadene er kalket. På bildet f.v. Roar Høiby fra Ruta Entreprenør og Ole M. Lagmannsseveen fra HRP.