Projects

Kong Oscars gate, Bergen

Kong Oscars gate, Bergen

Navn på prosjektet

Kong Oscars gate

Oppdragsgiver

Statens Vegvesen

Når

2016-2019

Størrelse

400 m gate

Prosjektkostnad

85 mill.kr

Entrepriseform

Utførelsesentreprise/samspillsentreprise NS 8406

HRPs rolle

Byggeleder

Prosjektets nettside

NRKs reportasje om prosjektet