Projects

Espira Baggerødbanen Barnehage e

Espira Baggerødbanen Barnehage e

HR Prosjekt AS har bistått med prosjektledelse, KU og byggeledelse ved utbygging av barnehage i Horten kommune. Betonmast er entreprenør.

Enerhaugen arkitektkontor som har stått for arkitektarbeidene, og andre rådgivere har også bistått: Multiluft AS, VITO AS, Lett tak systemer, og Høyer Finseth.