Contact

Division director for regions

Division Director Great Oslo area

Administration

Dronning Eufemias gt. 16, 0192 Oslo

Astrid Bugge

Administrasjonssjef

Alta

Løkkeveien 115, 9510 Alta

Bjørn Steinar Lampe

Avdelingsleder Alta / Prosjektleder

Bergen

Bodø

Drammen

Hønefoss

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Tom Stubberud
Avdelingsleder / prosjektleder

Oslo

Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Astrid Bugge
Administrasjonssjef

Porsgrunn

Sandefjord

Nordre kullerød 20, 3241 Sandefjord

Tromsø

Søren Zakariassens gate 14, 9010 Tromsø

Trondheim

Brattørkaia 17 B, 7010 Trondheim

Ole Wik (infrastruktur)

Lena Almås (bygg)

Vestby

Se våre kontorer