Elektroteknikk

Elektroteknikk

Fra idè til ferdig byggverk

Elektroteknikk i HRP
HR Prosjekt er engasjert av alle aktørene i bygg- og anleggsbransjen for å gjøre viktige vurderinger rundt elektro-, tele- og automatiseringsanlegg. Våre kunder er både eiendomsutviklere med fokus på optimalisering av sine prosjekter, offentlige byggherrer med et betydelig samfunnsansvar, entreprenører som ønsker kostnadseffektive løsninger, driftspersonale som må prioritere sine vedlikeholdsmidler og brukere som er opptatt av å ivareta sikkerheten til dem som ikke kan ta vare på seg selv.

Vi er en fremtidsrettet bedrift hvor de ansatte følger nøye med i nye markedsområder og tilegner seg hele tide nødvendig fremtidsrettet kompetanse innen elektro og IKT. Dette omfatter blant annet miljøstasjoner, smarthus funksjoner, solcelleteknikk og ladestasjoner for elbil.

Tverrfaglig samarbeid er nøkkelen for å oppnå et godt sluttresultat. Internt i HRP sitter vi i et stort tverrfaglig fagmiljø hvor diskusjonene går mellom forskjellige faggrupper på kontoret. Den brede praktiske og tekniske kompetansen hos elektrorådgiverne i HRP og det åpne faglige miljøet sørger for svært godt tverrfaglig samarbeid, koordinering og ivaretagelse av grensesnitt mot andre fag.

Vår ekspertise
HRP tilbyr et bredt spekter av tjenester fra sine elektrorådgivere. Innen energi fungerer vi som et bindeledd opp mot nettforvaltere for tilkobling mot forsyningsnettet samt rådgivning og prosjekterings tjenester ved omlegging av eksisterende anlegg. Lavspent fordelingsanlegg er byggets viktigste infrastruktur hvor elektrorådgiverne i HRP har god erfaring i alle prosjekt faser. Det vil bli levert et anlegg som er tilpasset byggets virksomhet og drift som er effektivt, estetisk og økonomisk riktig. HRP sin lange erfaring med funksjonsbygg har gitt oss god kompetanse innen reservekraft i form av dieselaggregater eller UPS-anlegg. Sikkerhet er en viktig faktor i alle prosjekter, det er derfor et fokus på gode jordingsanlegg som ivaretar krav og sikrer EMC utfordringer som gir kunden et optimalt anlegg.

HRP har et av Norges største fagmiljøer innenfor ITB-rådgivning. I stadig mer komplekse byggverk kreves det spesialistkompetanse innenfor flere fagfelt, også de integrerte tekniske bygningsinstallasjonene (ITB). Tekniske anlegg for ventilasjon, klima, kjøling, solavskjerming, varme, lys og sikkerhet/overvåkning skal snakke sammen og fungere i samspill for å øke energieffektiviteten, sikkerheten og komforten i dagens byggverk. Dette samtidig som livsløpskostnadene skal reduseres.

HRP sine elektrorådgivere holder seg oppdatert i utviklingen for å gi oppdragsgiver de mest optimale løsningene for tele- og automatiseringsanlegg i tråd med normer og forskrifter.

Våre tjenester
HRP sitt miljø for elektrorådgivning leverer tjenester innenfor følgende fagområder:

 • Alle elektrotekniske prosjekteringstjenester (PRO RIE),
 • Fagansvar og teknisk prosjekt- og byggeledelse,
 • Elektro- og teleteknisk prosjektering i BIM,
 • Lavspent fordelingsanlegg,
 • Reservekraft,
 • Jordingsanlegg,
 • Brann og nødlys,
 • Tele og automatiseringsanlegg,
 • Tilstandsvurderinger og kostnadskalkulasjon,
 • Byggherrerådgivning og entreprenøroppfølging,
 • Byggeplassoppfølging og kontroll av utførelse,
 • Myndighetsoppfølging, bistand ved tilsyn og byggesak,
 • Elektro- og teleteknisk dimensjonering, beregninger, analyser og simuleringer,

Vi kan levere enkeltrådgivere til mindre engasjementer, samt større faglige og tverrfaglige grupper for komplekse problemstillinger.

Ta kontakt for et spennende samarbeid!