HRP Byggelederskole

HRP Byggelederskole er et kurs bygget opp med grunnlag i kompetansen fra 15 år med suksess. Gjennom en grundig gjennomgang i alle faser av et byggelederoppdrag vil du etter å ha gjennomført kurset ha en solid base for å kunne gjennomføre oppdrag. Våre dyktige fagfolk har laget forelesningene, og i bunnene for dette ligger lang […]

Les mer…