Longship

Det norske investeringsfondet Longship kommer inn på eiersiden.