Byggeledelse

Byggeleder med drone

HRP er landets ledende selskap for prosjektadministrative tjenester. Våre byggeledere har ledet bygging av prosjekter for flere milliarder kroner.

For å nevne noe: Skoler, idrettshaller, helsebygg og private byggeprosjekter er ledet av våre dyktige medarbeidere.

Bygge- og anleggsprosjekter kjennetegnes av store investeringer, behov for mange dyktige fagfolk i ulike funksjoner i ulike faser, høye krav til effektiv logistikk, mye usikkerhet, og et sluttresultat som er avhengig av godt samarbeid mellom mange aktører med ulike mål.

Prosjektene er rammet inn av lover, regler og standarder basert på næringens læring og erfaringer. Dette betyr også at de fleste prosjektene er ganske like i form, faser, flyt og utfordringer, selv om prosjektene er ulike i størrelse, innhold og kompleksitet.

Byggeleder er en sentral rolle i alle bygge- og anleggsprosjekter. Når en byggherre – enten det er stat, kommune eller private, gjør sine investeringer i bygg, er dette enkeltprosjekter som går over en bestemt tidsperiode. Ikke alle organisasjoner har kompetansen som skal til for å lede byggearbeidene gjennom hele prosjektet. HRP har ledet byggeprosjekter fra start til mål alle dager de siste 15 årene. Dette gir oss en unik kompetanse for å sikre at byggherren får de de har bestilt.

Våre byggeledere realiserer viktige gevinster for din byggherrene vi jobber for. Det sikres gjennom god kunnskap om praksis i byggeledelse gjennom den samlede kompetansen HRP har bygget gjennom mer en 15 år.

Fakta

Norges ledende innenfor prosjektadministrasjon

Godkjente rådgivere innenfor ulike sertifiseringsordninger

Ekspertise innenfor bærekraft og miljøledelse

Komplette faglige tjenester til byggeprosjekter

Erfaring med nybygg og rebabiliteringsprosjekter

Våre kontaktpersoner

Region Oslofjord

Region Øst

Region Vest

Møre og Romsdal

Region Midt

Region Nord

Relevante tjenester

  • Byggeledelse i alle faser
  • Byggherreombud
  • SHA
  • KU