Bygg

Bygg

Komplett leverandør av prosjektadministrative tjenester

Vi er mange dyktige konsulenter, prosjekt- og byggledere som sikrer at alle leveranser i prosjektet til enhver tid er i tråd med eiers behov og mål.

Innenfor bygg og anlegg tilbyr vi alle former for prosjektadministrativ bistand som for eksempel:

Prosjektledelse
Prosjekteringsledelse
Prosjektstyring
Byggeledelse
Økonomioppfølging
Kontraktsoppfølging
Grunnerverv
Offentlig saksbehandling
SHA/HMS-arbeid
Uavhengig kontroll
Teknisk byggeledelse
ITB-koordinator

Vi er fornøyd når kunden er fornøyd!

Sentralbord

Tlf: +47 46 80 55 55
E-post: post@hrprosjekt.no

Administrerende direktør

Jan Arild Kingswick
E-post: jak@hrprosjekt.no
Tlf. + 47 975 15 361

Styreleder

Helge Rustand
E-post: hr@hrprosjekt.no
Tlf. + 47 971 49 898