Bygg

Bygg

Komplett leverandør av prosjektadministrative tjenester

Innen bygg og anlegg er HRP en komplett leverandør innen prosjektadministrative tjenester. Vi er mange dyktige konsulenter, prosjekt- og byggledere som sikrer at alle leveranser i prosjektet til enhver tid er i tråd med eiers behov og mål.

Innenfor bygg og anlegg tilbyr vi alle former for prosjektadministrativ bistand som for eksempel:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektstyring
 • Byggeledelse
 • Økonomioppfølging
 • Kontraktsoppfølging
 • Grunnerverv
 • Offentlig saksbehandling
 • SHA/HMS-arbeid
 • Uavhengig kontroll
 • Teknisk byggeledelse
 • ITB-koordinator


Prisliste HRP

Vi er fornøyd når kunden er fornøyd!

Sentralbord

Tlf: +47 46 80 55 55
Epost: post@hrprosjekt.no

Administrerende direktør

Jan Arild Kingswick

Styreleder

Helge Rustand