Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Fra idè til ferdig byggverk

BIM i HRP
HRP er en norsk samfunnsbygger som er fremtidsrettet! Vi tror på bruk av felles digitale plattformer og god informasjonsflyt med åpne filformater som en del av morgendagens helhetlige prosjektering. Vi bruker BIM som et verktøy til prosjektering, kommunikasjon og samhandling i tverrfaglige oppdrag.

BIM-koordinator skal bistå byggherren, rådgivergruppen eller entreprenøren fra idefasen til overtatt bygg. BIM-koordinator vil primært jobbe med kvalitetssikring av modeller og bygningsinformasjon for de ulike fasene i prosjektet. BIM-koordinatoren skal på vegne av byggherre eller rådgivergruppen sikre at modellene fra ulike fagdisipliner er koordinert og bidra til å formidle resultater fra kollisjonskontroller.

HRP sin ekspertise er evnen til å sette sammen gode tverrfaglige team fra sin organisasjon. Ved å involvere HRP sitt fagmiljø tidlig vil man få gjennomtenkte løsninger som lar seg bygge!

Vår ekspertise
BIM i HRP handler om å bruke digitale verktøy for å utarbeide modeller av prosjektert løsning av byggverk og tekniske installasjoner. De ulike fagmodellene berikes med relevant bygningsinformasjon iht. detaljnivået i prosjektfasen, og det gir oss et godt grunnlag for kommunikasjon og samhandling videre i prosjekteringen. Modellene settes sammen til en «sammenstillingsmodell» når prosjektet er modent, og den brukes til å visualisere løsningen mot byggherre for å sikre at deres forventninger blir ivaretatt. I samme modell kontrollerer vi uoverensstemmelser i design mellom fagdisipliner, det kaller vi for en «kollisjonskontroll». Kontrollen skal sørge for at tverrfaglige utfordringer blir adressert og behandlet i tidlig fase slik at best egnet løsning blir tatt med videre i prosjekteringen.

BIM-koordinator samarbeider tett med andre rådgivere på en effektiv og rasjonell måte gjennom alle fasene i et prosjekt. Gjennom hele prosjektet vil BIM-koordinator bistå med å avklare og forklare endringer knyttet til krav stilt i prosjektet, slik at byggherre, rådgiver og entreprenør opprettholder sin samarbeidsvilje og moral.

Vår styrke ligger i et stort tverrfaglig fagmiljø internt på kontoret. Vi sitter samlet med flere faggrupper, og samarbeider på tvers av fag. På denne måten blir arkitekturen en integrert del av prosjektene, og dette er med på å skape enda bedre løsninger.

Våre tjenester
HRP sitt BIM-faglige miljø leverer følgende tjenester:

  • Utarbeide prosjektets BIM strategi.
  • Beskrive BIM-ytelser basert på strategien.
  • Utarbeide prosjektets BIM manual.
  • Støtte byggherre, rådgiver eller entreprenør med BIM relaterte problemstillinger.
  • Støtte byggherre, rådgiver eller entreprenør med samhandling og kommunikasjon i modell.
  • Visualisere prosjektert løsning.
  • Utføre tverrfaglig kollisjonskontroll på fagmodeller.
  • Formidle/rapportere fra tverrfaglig kollisjonskontroll.
  • Kvalitetssikre BIM-modellen før overtakelse.

Vi kan levere enkeltrådgivere til mindre engasjementer, samt større faglige og tverrfaglige grupper for komplekse problemstillinger.

Ta kontakt for et spennende samarbeid!