Bærekraft

HRP som samfunnsbygger leverer alle tjenester innenfor bærekraft, miljø og energi

Foto: www.shutterstock.com

Bygg- og anleggsbransjen skaper ikke bare de store fysiske objektene vi omgir oss med –  Hele bransjen bygger samfunnet. Derfor har alle vi som holder på med dette samfunnsoppdraget et særskilt ansvar for å bidra til at de valgene vi tar er bærekraftige over tid.

HRP har som ambisjon å være landets ledende rådgivere innen miljø og bærekraft i bygg, anlegg, eiendom og havbruk. Vårt mål er å redusere miljømessige ulemper knyttet til en sunn og bærekraftig samfunnsutvikling. Dette skal forløses i nært samarbeid mellom rådgivere, byggherrer og andre samarbeidspartnere. Våre kunder tilbys et helhetlig produkt fra idéfase, prosjektutvikling og gjennomføringsfase, hvor tverrfaglige rådgiverteam med kompetanse innen samfunn, økonomi, arkitektur, teknologi, jus, politikk, energi, miljø og bærekraft til enhver tid er tilgjengelig. Vi etterstreber bærekraftige besparelser i alle de små valgene vi tar gjennom et prosjekts levetid, og tror på at det er nettopp de små endringene hver dag som sammen skaper de store resultatene. I HRP er vi opptatt av å knipe hver margin for å ivareta FNs bærekraftsatsing i tråd med vår ambisjon om å være Norges viktigste samfunnsbygger.

Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, for planeten og alle som bor her. Den planen er at vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere.

HRP har utviklet rollen Bærekraftsleder. En bærekraftsleder i HRP leder den tverrfaglige prosessen med å implementere bærekraft i alle ledd, og arbeider aktivt for å finne de mest bærekraftige løsningene for ditt unike prosjekt. En bærekraftleder påser at bygget, området og brukerne er ivaretatt økonomisk, sosialt og miljømessig og at disse tre elementene samvirker og forsterker hverandre i praksis. En bærekraftsleder fra HRP ivaretar kundens interesser og styrker kundens miljøprofil og konkurranseevne i markedet ved å sette bærekraftige løsninger som premiss fra start.

HRP leverer rådgivning innenfor miljø, energi og bærekraft til noen av Norges største byggeprosjekter. Vårt fokus på de riktige løsningene er tilstede i alle våre engasjementer, i tillegg til at vi tillegg spesialisttjenester innenfor bl.a. prosjektledelse innenfor bærekraft, BREEAM-rådgivere, miljørådgivning, energidesign, LCC/LCA-analyser, energidesign- og optimalisering,

Vår kontaktperson

Relevante tjenester

Prosjektledelse

Miljø- og bærekraftstrategi

Utredninger og miljøbudsjett

Ledelse av sertifiseringsprosess ( eks. BREAAM, Well)

Gjenbruksstudier

Miljøprogram (MP)

Klimagassberegninger

Levetidsberegninger (LCC/LCA)

Bærekraftig prosjektering

Miljøledelse og Miljøstyring

Energi- og klimaplaner

Analyser sirkulærøkonomi

Planlegging av fornybare løsninger

Fakta

Norges ledende innenfor prosjektadministrasjon

Godkjente rådgivere innenfor ulike sertifiseringsordninger

Ekspertise innenfor bærekraft og miljøledelse

Komplette faglige tjenester til byggeprosjekter

Erfaring med nybygg og rebabiliteringsprosjekter