Avtale om innkjøp for UDI og Stortinget

HRPs avdeling for offentlige anskaffelser har vunnet to nye rammeavtaler for innkjøpsbistand med henholdsvis Stortinget og UDI.

Avtalen med Stortinget omfatter varer, tjenester, IKT og bygge- og anleggsarbeider. Den gjelder også for Sivilombudet og Norges institusjon for menneskerettigheter.

For UDI omfatter avtalen varer, tjenester, IKT, bygge- og anleggsarbeider og helse- og sosialtjenester.

– Begge disse avtalene er eksklusive rammeavtaler. Med opsjoner har rammeavtalene en varighet på 4 år, og en samlet verdi på 14 millioner kroner, sier advokat Jan Erlend Rong. Han leder HRPs avdeling for offentlige anskaffelser og kontraktsrådgivning.

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med å ha vunnet disse to avtalene, og tar de begge som en anerkjennelse for den kompetansen vi i løpet av kort tid har klart å bygge opp i HRP.

Ambisjonen til HRP er å etablere en av Norges ledende avdelinger for anskaffelser og kontrakt, som kan levere trygge og solide faglige råd til kundene i alle faser av en anskaffelse. Vi har et fokus på miljøvennlige og innovative byggeprosjekter.

Vi har også vunnet rammeavtaler blant annet med Bærum kommune, NMBU og Tysnes kommune for å nevne noen.

I Bærum bistår vi blant annet med en konkurranse om innovasjonspartnerskap for et digitalt markedssystem for miljøvennlig og bærekraftig ressursforvaltning av overskuddsmasse i byggeprosjekter. Et særs spennende prosjekt om en løsning som kan revolusjonere ressursforvaltning av masser i bygg- og anleggsbransjen både i Norge og Europa, sier Jan Erlend Rong.