Arkitektur

Arkitektur

Fra idè til ferdig byggverk

Arkitektur i HRP
HRP leverer alle typer arkitektfaglige tjenester, og har over 20 arkitektfaglige medarbeidere som bistår i utvikling av alle typer byggeprosjekter, , fra idè og mulighetsstudie, gjennom prosjekteringsfasene til utførelse og ferdig overleverte byggverk. Særlig dyktig er vi på å utvikle gode byggverk i prosjektets tidlige fase.

Vi ønsker å være både kreativ og nyskapende, samtidig som vi ivaretar både tekniske krav og oppdragsgivers ønsker, behov og krav. Våre arkitekter planlegger både funksjonelle trygge og bærekraftige bygg sammen med deg som oppdragsgiver og bestiller.

Vi planlegger alt fra enkle ombygginger og tilbygg, med en person og ett fag, til store og komplekse anlegg der vi setter sammen større flerfaglige grupper på tvers av geografiske og faglige enheter. Vi tilpasser prosess og omfang til hver enkelt prosjekt, gir våre anbefalinger og kan følge prosjektet hele veien, fra mulighetsstudie til oppfølging på byggeplassen. Ved å være i et tverrfaglig miljø sammen med flere andre tekniske fag gjør det at prosessen kan forenkles og effektiviseres.

Vår ekspertise
Våre arkitekter ønsker å skape prosjekter i både urbane og landlige omgivelser. Prosjekter som former hvordan vi skal bo, jobbe og sosialisere. Vi er opptatt av hverdagsarkitektur – arkitektur som handler om utforming av bygg og omgivelser for folk flest. Det handler om alt det omkring oss, om byrom og bygninger som har stor betydning for hvordan hverdagen henger sammen. Vi tenker mot fremtiden og vårt mål er å bringe inn bærekraftmålene kombinert med estetisk gode løsninger. I tillegg til å bygge nytt har vi også fokus på det eksisterende og hvordan vi kan forbedre kvaliteten på det vi allerede har.

Vi mener at det er byggherren og byggherrens organisasjon som best kjenner behovene og kravene til sitt byggverk. Våre rådgivere har som oppgave å fasilitere for gode arkitektfaglige løsninger med hensyn til disse, og vil derfor legge til rette for gode gruppeprosesser gjennom alle våre prosjekter. Gjennom en kombinasjon av velutprøvde løsninger og utdypende analyser skaper vi design som innfrir myndighetenes krav og realiserer ønsket verdiskapning. Våre kunder setter pris på vår vilje og evne til å tenke annerledes og på nye måter.

Vår styrke ligger i et stort tverrfaglig fagmiljø internt på kontoret. Vi sitter samlet med flere faggrupper, og samarbeider på tvers av fag. På denne måten blir arkitekturen en integrert del av prosjektene, og dette er med på å skape enda bedre løsninger.

HRP sine arkitekter leverer følgende tjenester:

  • Arkitektfaglige prosjektering i alle tiltaksklasser (PRO ARK, LARK)
  • Bistand ved gjennomføring av offentlig søknad (SØK),
  • Utvikling av alternativforslag, mulighetsstudier og konsepter,
  • Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt,
  • Utarbeidelse av arbeidstegninger og faglige detaljer,
  • Bistand på byggeplass, kontroll av utførelse og entreprenørrådgivning,
  • Kalkulering og vurdering av tiltaks kostnad og verdiskapning,
  • Arkitektfaglig skissering, tegning og 3D-modellering,
  • BIM-prosjektering og faglig oppdragsledelse,
  • Utarbeidelse av visualiseringer og salgsprospekter,

Vi kan levere enkeltrådgivere til mindre engasjementer, samt større faglige og tverrfaglige grupper for komplekse problemstillinger.

Ta kontakt for et spennende samarbeid!