Arkitektur, rådgivning og prosjektering

Arkitektur, rådgivning og prosjektering

Fra idè til ferdig byggverk

HRP AS har bygget et sterkt tverrfaglig miljø for arkitektur, rådgivning og prosjektering. Vi har i dag over 45 arkitekter og rådgivende ingeniører som i det daglige arbeider med faglige utfordringer sammen med eksterne oppdragsgivere og våre egne prosjekt- og prosjekteringsledere.

Våre arkitekter og rådgivende ingeniører har lang erfaring fra alle delene av ulike typer byggeprosjekter, fra idè og mulighetsstudie, gjennom prosjekteringsfasene til utførelse og ferdig overleverte byggverk. I våre prosjekter fokuserer vi på korte kommunikasjonslinjer og tverrfaglige team, som i tillegg til å kjenne hverandre sine fagområder også kjenner hverandres personlige egenskaper.

Særlig dyktig er vi på å utvikle gode byggverk i prosjektets tidlige fase. Vi tror at de viktigste avgjørelsene i et prosjekt skjer før investeringsbeslutning, og har derfor fokus på å utvikle gode skisse- og forprosjekt sammen med byggherre og HRP sine prosjektledere.

Våre fagområder

  • Arealplanlegging og regulering (PLAN),
  • Arkitektur, interiørarkitektur og landskapsarkitektur (ARK, IARK, LARK),
  • Konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk og geoteknikk (RIB, RIFy, RIG),
  • Offentlige søknader og myndighetsoppfølging (SØK),
  • Prosjekteringsledelse, prosjekteringsstøtte og BIM (PGL, BIM),
  • Elektroteknikk, automasjon og ITB (RIE, ITB),
  • VVS-teknikk, energi og miljø (RIV, RIEn, RIM),
  • Brann, sikkerhet og risiko (RIBr),

HRP har også samarbeid med leverandører innenfor øvrige fagområder.

Vi bidrar med kreativitet og kommersiell forståelse

De optimale løsningene skapes i en kreativ og iterativ prosess mellom byggherre, brukergruppe, rådgivere og andre involverte aktører. Vi har kunnskap og interesse for detaljene som må på plass for å få et vellykket prosjekt og vi jobber tett med kunden for å optimalisere kost, tid og kvalitet.

Sentral godkjenning

HRP har høy faglig kompetanse innenfor alle fagområder, og kan bistå deg med gjennomføring av søknadspliktige tiltak.
Vi har sentral godkjenning og kan erklære ansvar innenfor alle relevante ansvarsområder.

Les mer om vår sentrale godkjenning her.

Sentral godkjenning er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen.