Arkitektur & Rådgiving

Arkitektur & Rådgiving

Prosjekt- og byggeledelse - vi leverer i alle faser

Markedsområdet Arkitektur, Rådgivning og Eiendomsutvikling utvikler prosjekter fra tidligfase og helt frem til overtakelse ferdig bygg. Vi bidrar med kreativitet og kommersiell forståelse av prosjekter, vi har kunnskap og interesse for detaljene som må på plass for å få et vellykket prosjekt og vi jobber tett med kunden for å optimalisere kost, tid og kvalitet.

Markedsområdet består av om lag 25 kompetente medarbeidere spredt utover hele landet;

Arkitektur
Interiørarkitektur
Rådgivende ingeniører
Arealplanleggere
Eiendomsutviklere
Prosjektledere
Vi utfører oppdrag for både offentlig og privat sektor – lokalt, regionalt og nasjonalt.

Eksempel på tjenester vi leverer er:

Prosjekt- og prosessledelse
Arkitektur alle typer eiendom
Mulighetsstudier
Skisseprosjekt
Detaljprosjektering
SØK
Innredningsarbeider
By-, tettsteds- og stedsutvikling
Planprosesser og reguleringssaker
Bistand i offentlige investeringsprosjekter
Alternativanalyser for tomtevalg
Tomtesøk
Tilrettelegging for kjøp og salg
Verdibetraktninger
Finansieringsanalyser / OPS
Kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag
BREAAM Nor AP

Prisliste HRP

Vi bidrar med kreativitet og kommersiell forståelse av prosjekter

Vi har kunnskap og interesse for detaljene som må på plass for å få et vellykket prosjekt og vi jobber tett med kunden for å optimalisere kost, tid og kvalitet.

Sentralbord

Tlf: +47 46 80 55 55
E-post: post@hrprosjekt.no

Administrerende direktør

Jan Arild Kingswick
E-post: jak@hrprosjekt.no
Tlf. + 47 975 15 361

Styreleder

Helge Rustand
E-post: hr@hrprosjekt.no
Tlf. + 47 971 49 898

Kontorer

Her finner du oss